tisdag, mars 16, 2010

källar fotografering

x

x


Övre bilden: Mathilda, Jenny & Jag.
Undre bilden: Jag, Jenny & Mathilda.Jenny "Babe" Åkerman
(Soon to be Nilsson)Mathilda Nilsson
(Matilda Nillson)Sandra "Daandan" Olsson.
x

Inga kommentarer: